شبکه معابر شهری و بزرگراهی غرب تهران ایمن سازی شد

12 مهر 1394

ولی نجاتی، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 گفت: همزمان با سال تحصیلی جدید طرح های گسترده ترافیکی در قالب ایمن سازی وروانسازی تردد درشبکه معابرشهری وبزرگراهی اجراشد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده در زمینه ایمن سازی و نگهداشت تجهیزات و علائم ترافیکی گفت:به منظور ارتقای ایمنی تردد وکاهش حوادث رانندگی عملیات نصب نرده های ترافیکی در 3هزارمترمربع از معابر اجراشد.

وی افزود:باتوجه به ضرورت ارتقای ایمنی تردد عملیات نصب گاردریل در بزرگراه شهید حکیم اجراشد.

معاون شهردارمنطقه تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی را از اولویت های طرح های ترافیکی برشمردوگفت: راه اندازی دو خط جدید اتوبوسرانی وهمچنین نوسازی وساماندهی ناوگان اتوبوسرانی در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان انجام شد.

وی افزود: ساماندهی علائم و تجهیزات ترافیکی، رفع نقص چراغ های راهنمایی و رانندگی، ساماندهی ایستگاههای اتوبوس، همسطح سازی معابر منتهی به مراکز آموزشی، ایمن سازی محورهای مقابل مدارس از جمله طرح های ترافیکی اجرا شده است.

نجاتی تصریح کرد: همزمان با طرح های ترافیکی برنامه های آموزشی و فرهنگی با مضامین فرهنگ ترافیک و اطلاع رسانی محیطی ددر حال اجرا است.

 

منبع:تهران سما