یک پنجم آلودگی تهران ناشی از موتورسیکلت های غیراستاندار است

12 مهر 1394

تهران میزبان بیش از 3 میلیون موتورسیکلت است که بیش از  90 درصد این دستگاه ها کاربراتوری و غیراستاندارد هستند. بطوریکه سهم بالغ بر 20 درصدی آلودگی هوا به موتور سیکلت های آلاینده اختصاص یافته است .
در شرایطی که آلودگی هوای تهران طی سال های اخیر از مرز بحران گذشته و افزایش آلاینده های موجود در هوا نفس شهروندان را به شماره انداخته ، تردد میلیونی موتورسیکلت ها در شهر حجم آلاینده ها را افزایش می دهد .آسیبی که موتورسیکلت کاربراتوری به جامعه وارد می کند بسیار سنگین است، چرا که روزانه 300 هزار تن آلایندگی در هوا پخش می کنند  و به نوعی بیش از 8 برابر یک خودوری استاندارد تولید آلایندگی دارند .

موتورسیکلت های کاربراتوری فاقد استاندارد هستند
ولی آذروش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران در گفت و گو با شهرنوشت با اشاره به اینکه اکنون موتورسیکلت های بنزینی بالغ بر 21درصد در افزایش آلاینده های هوا نقش دارند، گفت: حدود یک پنجم آلودگی تهران ناشی از موتورسیکلت های غیر استانداری است که به هیچ و قید و شرطی در شهر تهران و به خصوص هسته مرکزی شهر تردد دارند.
وی با تاکید بر اینکه آلودگی یک موتورسیکلت کاربراتوری  8برابر یک خودروی استاندارد یورو 2 است، افزود: بیش از 3میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که بر اساس آمار قریب به 1.5 میلیون دستگاه در سطح شهر تردد می کنند، این در حالیست که  95درصد موتورسیکلت ها کاربراتوری هستند.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به اینکه موتورسیکلت ها بی هیچ قید و شرط و ممنوعیتی و با هر میزان آلایندگی در شهر تردد دارند، گفت: در حالی که معاینه فنی موتورسیکلت ها نیز الزامی است و حتی مرکز معاینه فنی ویژه موتورسیکلت نیز در شهر تهران مهیا است اما موتورسیکلت سواران خود را ملزم به انجام معاینه فنی نمی دانند .
به گفته آذروش از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع 1.5میلیون موتورسیکلت فعال در شهر تهران تنها 107 دستگاه موتورسیکلت برای انجام معاینه فنی به مرکز معاینه فنی مراجعه کرده است و این نشان می دهد تنها یک درصد از موتورسیکلت سواران به معاینه فنی و نقش آن در کاهش آلایندگی هوا معتقد هستند.
وی تصریح کرد : یکی از راه های جلوگیری از بروز آلایندگی و کاهش تصادفات ترویج فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی است که البته تحقق این امر در گرو در نظر گرفتن تسهیلات مناسب و همچنین اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه است.
 آذروشبا اشاره به اینکه تولید موتور سیکلت در ایران متاسفانه بدون هیچ استانداردی صورت می گیرد، گفت: تولید موتورسیکلت نیز باید مانند خودرو دارای استانداردهای اجباری شود.

 

منبع: سایت خبری تحلیلی شهرنوشت