راه اندازی 2خانه دوچرخه در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب

6 اردیبهشت 1395

سید نواب حسینی منش با بیان اینکه همزمان با بهره برداری از ایستگاه مترو شهر آفتاب و ارایه خدمات حمل ونقل عمومی در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، 2 خانه دوچرخه در این محدوده راه اندازی شده است، گفت: 100 دستگاه دوچرخه به منظور استفاده شهروندان در این خانه ها مستقر شده است.
مدیر واحد حمل ونقل پاک سازمان ترافیک با اشاره به اینکه شهروندان می توانند مسیر پیاده و محصور شده نمایشگاه شهر آفتاب را با دوچرخه طی کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه محدوده داخلی نمایشگاه شهر آفتاب محصور است امکان استفاده شهروندان از دوچرخه ها بدون ارایه کارت ملی میسر است .
به گفته وی شهروندان می توانند در نمایشگاه شهر آفتاب بدون ارایه مدرک شناسایی دوچرخه را از خانه شماره 1 برداشته و پس از  استفاده به خانه شماره 2 تحویل دهند .
حسینی منش تاکید کرد: در حال حاضر این دو خانه دوچرخه با 100دستگاه دوچرخه آماده خدمات دهی به بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب است. این در حالیست که در صورت نیاز و متناسب با درخواست شهروندان امکان افزایش تعداد دوچرخه ها فراهم است .

منبع:سایت خبری تحلیلی شهرنوشت