همایش ((دوچرخه سواری برای همه)) اولین همایش ثبت شده در تقویم UCI برگزار شد.

17 بهمن 1394

همایش ((دوچرخه سواری برای همه)) اولین همایش در قاره آسیا است که در تقویم اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCI ثبت گردیده و در روز جمعه 16 بهمن ماه برگزار شد.

این روز در تقویم جهانی فدراسیون دوچرخه سواری ثبت شد که اهداف کمیته بین المللی برگزاری این روز به شرح زیر می باشد:

1- گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و جایگزین کردن به جای خودروهای موتوری از جمله موارد بسیار مهم در راستای کاهش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی می باشد.

2- فرهنگ سازی و ترغیب کودکان به دوچرخه سواری

3- تشویق مسئولین به ایجاد امنیت و ساختارهای مناسب و مجهز

4- کاهش تلفات ناشی از تصادفات

جهت کسب آگاهی بیشتر می توانید به سایت www.uci.ch زیرشاخه cycling for all مراجعه کنید.